José Azar

2
Article
87.2
The Common Ownership Trilemma
José Azar
Assistant Professor, University of Navarra, IESE Business School, Av Pearson, 21, 08034 Barcelona, Spain, jazar@iese.edu.

I gratefully acknowledge the financial support of Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Ref. 2016 BP00358.